Over mij

Welkom op mijn zelf ontworpen website! Mijn naam is Aart van Soest. Ik ben gehuwd met Erika, en vader van vijf kinderen. Ik werk als docent sociaal-agogisch werk en hiernaast als contextueel therapeut.


Ik heb ruime ervaring in het begeleiden van mensen. De meeste ervaring deed ik op in 'de school van het leven'. Hiernaast volgde ik de opleiding tot contextueel hulpverlener en hierna contextueel therapeut bij het Instituut Contextuele Benadering. Op dit moment studeer ik naast mijn werk psychologie aan de Open Universiteit.


Ik geloof in hulpverlening waarbij de hulpverlener niet boven, maar naast de ander staat. Dat wordt zichtbaar in een houding van niet oordelen, luisteren en verbinden op basis van gelijkwaardigheid. Deze principes wil ik graag toepassen.


De meeste gesprekken in mijn praktijk gaan over verwerking van ingrijpende gebeurtenissen, relatieproblemen tussen ouders en (jong)volwassen kinderen, onzekerheid of faalangstigheid, en problemen rondom seksualiteit. In deze uiteenlopende situaties spelen relationele principes als vertrouwen, kwetsbaarheid, verbondenheid en grenzen een cruciale rol.


Ik ben hiernaast vertrouwenspersoon van de protestante gemeenten Rotterdam-Zuid (PGRZ). Hiervoor ben ik via de contactpagina bereikbaar.

Contextuele therapie

De contextuele theorie, ontwikkeld door de Hongaars-Amerikaanse psychiater Ivan Boszormenyi-Nagy, gaat er van uit dat de relatie met onze ouders en familie de belangrijkste van alle relaties is. Omdat familierelaties onverbrekelijk zijn.

Problemen die mensen tegenkomen in hun leven zijn hierdoor niet los te zien van de eigen (hechtings-)geschiedenis. Denk aan het aangeven van grenzen of kwetsbaar durven zijn. 

Naast de contextuele benadering ben ik ook thuis in andere vormen van hulpverlening zoals oplossingsgericht werken, cogntieve gedragstherapie en de hechtingstheorie.

De relatie met de hulpvrager is de basis van waaruit ik werk. De theorie of methodiek is voor mij een hulpmiddel. 

Publicaties

Hieronder de link van enkele artikelen die ik heb geschreven.


Column: grote woorden of grote daden? 

Column: hechting in de kerk

Column: porno onder christenen

Column: de ander vergeven

Column: wat zijn uw levensdoelen?

Column: tweede kans na seksueel misbruik?

Column: conflicten in het gezin

Column: niet oordelen

Column: kijken naar de ander (Matth.25)

Column: porno in de kerk

Column: praktijkles Godsdienst

Werkwijze

Hulpverlener zijn betekent voor mij: samen werken aan uw doelen. Gelijkwaardigheid en respect staan hierin centraal.

Ik ben naast hulpverlener ook christen. Dit bepaalt de manier waarop ik in het leven sta. Het is daarom mogelijk om geloofs- of zingevingsvragen te betrekken bij de hulpverlening. Aanmelding staat echter voor iedereen open.

Voor mij is vertrouwen een basisvoorwaarde om samen aan de slag te gaan met jouw hulpvraag. Om deze reden werk ik in de volgende stappen:

  • Na aanmelding vraag ik u de hulpvraag (kort) op papier te zetten.
  • Als uw vraag bij mijn ervaring past voeren wij een kennismakingsgesprek. Dit gesprek duurt ongeveer een uur en kost eenmalig € 25. Na het kennismakingsgesprek geef ik u mijn advie, en (eventueel) aanbod voor mijn hulp.
  • Na het kennismakingsgesprek kunt u vrijblijvend nadenken over mijn aanbod. Als u mijn hulpt wilt, starten we hierna met gesprekken.


Belangrijke gegevens:

  • Tarief: kennismakingsgesprek: € 25. therapie of coaching: € 75 per uur / € 100 per 1,5 uur.
  • Als u graag hulp wilt, maar dit financieel niet lukt, dan bespreek ik dit graag met u.
  • De gesprekken vinden plaats in mijn praktijkruimte in Bleskensgraaf. Hiernaast is het ook mogelijk gesprekken te voeren via beeldbellen. Voor gezinsgesprekken kom ik ook incidenteel thuis.


Op dit moment is er geen mogelijkheid voor vergoeding via een aanvullende ziektekosten-verzekering. De administratie die ik hiervoor moet voeren zorgt ervoor dat ik minder tijd kan steken in gesprekken met mensen.